استراتژی فروش (Sales Strategy) چیست؟

اتابک صاحب شرکتی است که پولیورهای پشمی دست دوز تولید می کند. وضعیت کاسبی شرکت او خوب است اما بقیه برندها او را تهدید می کنند. اتابک در واکنش به اقدامات رقبا فروشندگان خود را زیاد می کند تا آنها مشتریان احتمالی را تشویق کنند تا به جای خرید از رقبا از فروشگاه او خرید […]