پس از ثبت نام در بخش فروشندگی فروتل و تکمیل مدارک امکان فروش فعال می گردد.

انواع فروشنده فروتل از نظر نوع محصول

فروشنده کالا
فروشنده خدمت
فروشنده فایل مجازی
فروشنده می تواند همزمان ترکیبی از سه نوع فروشنده باشد.

انواع فروشنده فروتل از نظر سطح فعالیت

 

فروشنده عادی

 اکثر فروشندگان در این بخش قرار می گیرند که محصولاتی برای فروش داشته و از امکانات متعدد در سامانه های تبلیغات، بازاریابی، فروش، لجستیک و توزیع فروتل برای فروش خود استفاده می نمایند.

فروشنده مارکت پلیس (ریسلر)

 تیمهای تخصصی که قابلیت و توانمندی های تبلیغاتی، فنی و پشتیبانی ویژه ای را دارا هستند، با استفاده از امکان مارکت پلیس ساز فروتل اقدام به راه اندازی مارکت پلیس عمومی یا تخصصی می نماید، فروشنده در این مارکت پلیس ها که بصورت محلی یا سراسری هستند عضو شده و از امکانات تبلیغات و فروشی که در این آنها ها ارائه می شود برای فروش محصولات خود بهره مند می شوند، بعنوان نمونه مارکت پلیس تخصصی در حوزه ها کشاورزی، گردشگری، سلامت، تعمیرات، موسیقی، سینما، سوپرمارکتی و … که می تواند در یک شهر خاص یا منطقه ای از ایران فعالیت کند یا تمام ایران را پوشش دهد و یا مارکت پلیس های عمومی مشابه مارکت پلیس های متعددی که در حال حاضر فعالیت می نمایند.

حساب تجاری

یک کاربر در فروتل می تواند چندین حساب کاربری داشته باشد و در حساب کاربری یک یا چند حساب تجاری ایجاد کند و هر حساب تجاری فعالیت مستقل خواهد داشت و مدیریت آن توسط یک کاربر بسادگی امکان پذیر خواهد بود، امکان ایجاد انبار برای هر حساب تجاری نیز از همین بخش مدیریت می شود.

روشهای دریافت سفارش

 

فروش توسط فروشنده محصول

فروش توسط شبکه بازاریابی اختصاصی فروشنده

فروش توسط شبکه بازاریابی عمومی فروتل

فروش از طریق شبکه اقتصادی فروتل

ابزارهای دریافت سفارش

ابزارهای متعددی در سامانه محصول فروتل فراهم گردیده تا خریداران آنلاین و آفلاین ایران بتوانند اقدام به ثبت درخواست یا ثبت سفارش نمایند که روشهای اصلی سفارش گیری عبارتند از:

 

 

مدیریت سفارشات

تمامی درخواستها و سفارشات که از روشهای فروش و ابزارهای سفارش دریافت می شود در بخش  سفارشات سامانه فروش ثبت می گردد.

امکانات سامانه فروش

امکانات متعددی در سامانه فروش در اختیار فروشنده قرار گرفته است که شامل :