۵ تکنیک موثر در بازاریابی تلفنی

به نظر برخی از کارشناسان، بازاریابی تلفنی در حال حاظر مرده است. و کارایی و اثر بخشی لازم که در طی ده های قبل داشت را ندارد. همچنان شرکت هایی هستند که این روش را روش مطلوب و کارآمد می دانند. به نظر من لازم است شرکت هایی که هنوز از این شیوه استفاده می کنند و […]