فروتل پشتیبانی مشاغل خانگی

فروتل دارای مجوز پشتیبان مشاغل خانگی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارشاد  می باشد. می توانید مجوز مشاغل خانگی مستقل یا وابسته از طریق سایت www.mashaghelkhanegi.ir  دریافت نمایید و از حمایت های مربوط در این زمینه نیز شامل تسهیلات، مجوز کتبی، بیمه و … بهره مند شوید. از طریق دو حوزه کاری زیر […]