هزینه ارسال کالا – محاسبه قیمت مرسوله

هزینه ارسال کالا از مواردی است که با توجه به روش ارسال آن تعیین می شود و برای روشهای مختلف متفاوت است. در همین راستا، فرستنده مجبور است با مراجعه به شرکت های حمل کالا و یا برقراری ارتباط به هر نحوی با آنها، با در اختیار گذاشتن تمامی مشخصات کالا مانند وزن، ابعاد، شهر مقصد، […]