تبلیغات چیست؟

مفهوم تبلیغات بطور عجیبی با بازاریابی آمیخته است. تبلیغات جزئی از فرآیند بازاریابی یک محصول و یا خدمت بشمار می رود. به بیان ساده می توان گفت تبلیغات یعنی ابلاغ یک پیام از طریق رسانه های مختلف به گروهی معین، با صرف هزینه و در یک رابطه غیر شخصی. 1- ابلاغ یک پیام: ممکن است تجاری (مثلا محصول من را بخر، با […]