بازاریابی پنهان: تبلیغاتی که ناخودآگاه شما را هدف می‌گیرند!

شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که از اسم بازاریابی بدتان می‌آید و با شنیدن آن چهره‌تان درهم می‌شود. عجیب نیست، خیلی‌ها با شما هم‌نظرند! چون همه از قدیم این ذهنیت را دارند که بازاریاب کسی است که شما را گیر می‌آورد تا بنشیند از کالای خودش تعریف کند و در آخر با […]